OKEE ONLINE

Jongeren duidelijk maken wat de risico’s zijn van de dingen die ze online doen en hoe ze deze kennis kunnen omzetten in veiliger gedrag. Leren nadenken over je (seksuele) grenzen staat daarbij centraal.

Gitta van Buren en Marike le Large, beiden werkzaam in de jeugdhulpverlening hebben veel ervaring in het begeleiden van jongeren, het geven van trainingen en communiceren met jongeren. Hierin vingen zij de afgelopen jaren geregeld signalen op met betrekking tot problemen met social media. Aangezien zij geen passende antwoorden konden vinden op de signalen die zij tegen kwamen hebben zij zelf een training ontwikkeld die aansluit en inspeelt op de behoefte van jongeren en opvoeders met betrekking tot de gevaren die zich voor kunnen doen met internet en social media. Kortom, voldoen aan een wens die iedereen heeft: okee online zijn!

 

Okee online biedt informatie en trainingen aan leerkrachten, ouders en andere opvoeders, maar met name aan jongeren, om hen voor te lichten over, en hulp te bieden bij de potentiele gevaren van social media. Denk hierbij aan sexting met pesten als gevolg en de onuitwisbaarheid van foto's en/of tekst. 

 

MISSIE

Bij dragen aan het bevorderen van de weerbaarheid en kennis van jongeren ten aanzien van de digitale leefwereld die niet meer weg te denken is uit ons hedendaags bestaan. Hierin wordt preventief gehandeld om blijvende gevolgen voor jongeren in de toekomst te voorkomen. Naast preventie leren jongeren hoe ze kunnen handelen wanneer er toch een grens is overtreden. Ouders en opvoeders tools aanreiken om tijdig signalen te herkennen, zaken bespreekbaar te maken en hun kinderen te ondersteunen om veilig gebruik te maken van social media.

 

VISIE 

 

De realiteit is dat social media er is, niet meer weg gaat en dat kinderen en jongeren veel mogelijkheden hebben om dingen te doen waar volwassenen geen grip op hebben. Gedrag van jongeren, dat wellicht heel goed bij de ontwikkelingsleeftijd past, kan blijvende schade veroorzaken die verregaande gevolgen heeft. Jongeren zijn kwetsbaar online en het is van belang hen weerbaar te maken. Middels een interactief aanbod gaan jongeren dit zich eigen maken. Het uitgangspunt hierbij is de hersenen van jongeren aan te zetten waardoor er een bewustwording ontstaat van de eigen invloed die zij hebben op hun online gedrag. Dit gedrag is feitelijk het besef dat zij keuzes hebben en grenzen van zichzelf en anderen herkennen.

 

TRAINING OKEE ONLINE

De training "Okee online" aan jongeren bestaat uit 3 interactieve bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1. Kennismaken met elkaar en met het onderwerp. Er wordt psycho educatie gegeven gericht op hun ontwikkelingsfase (leeftijdsadequaat gedrag).

Bijeenkomst 2. Gaat over de risico's en de gevolgen van risicovol gedrag online. Hierbij staat centraal nadenken over je eigen (seksuele) grenzen en de invloed die je zelf hebt op social media.

Bijeenkomst 3. Richt zich op zowel preventie als op de mogelijkheden die er zijn om met verschillende situaties om te gaan. 'Hoe doe je de dingen die je online doet veilig en okee'.

Meer weten over de Okee online training? mail of bel gerust!