top of page

INTEGRATIEVE COUNSELING

 

Integratief counselen wil zeggen dat er op verschillende niveaus wordt gekeken naar de moeilijkheden die uw kind ervaart: fysiek, sociaal-emotioneel en cognitief. 

 

Er wordt gezocht naar een begeleidingsmethode die het beste aansluit bij uw kind en zijn hulpvraag. Ieder kind is tenslotte uniek! Integratieve counseling is een kortdurende vorm van begeleiding voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar.


In de begeleiding staat uw kind centaal. Samen met uw kind wordt gezocht naar de kwaliteiten in hem, die ingezet worden om met zijn moeilijkheid om te kunnen gaan. Uw kind leert tijdens de begeleiding zijn doel te bereiken. De gedachte hierachter is dat uw kind, bewust of onbewust, zelf weet wat het nodig heeft om zijn moeilijkheid op te lossen. 

 

 

 

INDICATIE

 

Ieder kind of jongere heeft het wel eens moeilijk. Als ouder kunt u veel doen. Soms heeft u als ouder al van alles geprobeerd en blijft uw kind 'niet lekker in zijn vel' zitten. Integratieve counseling kan helpend zijn bij moeilijkheden waar kinderen en jongeren van verschillende leeftijden tegenaan lopen.

 

U kunt denken aan:

 • Moeite hebben met een scheiding.

 • Moeite hebben met rouwverwerking.

 • Weinig zelfvertrouwen hebben.

 • Verlegen zijn.

 • Zich somber voelen.

 • Faalangstig zijn.

 • Gepest worden of zelf een pester zijn.

 • Boos zijn.

 • Moeite hebben met omgaan met hoogbegaafdheid.

 • Moeilijheden in de ontwikkelingsfase zoals de puberteit.

 • Lichamelijke klachten veroorzaakt door spanning, zoals buikpijn, hoofdpijn, moeilijkheden met slapen.

 

 

 

TRAJECT

 

U kunt contact opnemen voor een intakegesprek. Wanneer u twijfelt of integratieve counseling iets voor uw kind kan betekenen, kunt u per mail of telefonisch uw vragen stellen. De begeleidingswijze bestaat uit 10 sessies van een uur. Integratieve counseling begint met een intake. In de intake wordt besproken waar uw kind tegenaan loopt en wat hij zou willen veranderen in zijn leven. De hulpvraag en de doelen worden geinventariseerd en er wordt een begeleidingsplan opgesteld.

 

Tijdens de sessies wordt er aandacht besteed aan de denk- en leefwereld van uw kind. Dit gebeurt via praten of door middel van spel. Spelenderwijs krijgt uw kind zicht op zijn handelen, zijn kunnen en leert hij zijn kwalteiten te gebruiken om zijn moeilijheden op te lossen. Uw kind leert te vertrouwen dat hij zijn eigen probleemoplossend vermogen kan vergroten.

 

De counseling wordt afgesloten wanneer uw kind vindt dat hij zijn doelen bereikt heeft. Er wordt met uw kind en indien nodig met u als ouder, een afsluitend gesprek gevoerd. In dit afsluitende gesprek worden de behaalde doelen en eventuele vragen die er zijn met betrekking tot de toekomst besproken.


 

bottom of page