top of page

Behandelmethoden

Behandelmethoden waarvan binnen praktijk Marike le Large gebruik wordt gemaakt: 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Letterlijk vertaald betekent dit: "door oogbewegingen opnieuw beleven van ingrijpende gebeurtenissen en deze alsnog verwerken".

Iedere nare gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Zo kan een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt of een beeld dat je ziet de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terugbrengen in het heden, inclusief alle lichamelijke reacties van toen. 

EMDR zal ervoor zorgen dat de spanning, de psychische lading, die gekoppeld is aan de nare ervaring vermindert en vaak zelfs helemaal verdwijnt. Dat maakt het daarom makkelijker aan de oude ervaring terug te denken zonder weer in de "oude" emotie te vallen. 

ACT (Acceptance Commitment Therapy)

Vaak willen we van onze belemmerende gedachten en nare gevoelens af en proberen we ze te controleren. We willen deze negatieve gedachten en gevoelens niet en proberen ze te onderdrukken. Maar juist door dat te doen, komt het alleen maar krachtiger terug. Met ACT leer je er op een ander manier mee om te gaan. 

ACT helpt om mentaal flexibeler te worden en steeds meer aandacht te besteden aan wat jezelf belangrijk vindt in het leven. De therapie gaat voor een deel over het accepteren van je gevoel en emoties en het leren afstand nemen van je gedachten. Het andere deel, commitment, gaat over wat je belangrijk vindt en vanuit daar leert te handelen. Dit doe je door het niet alleen te denken, maar juist door te doen. 

Tafelopstelling (beeldtaal)

Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in je eigen plek in een systeem. De verhouding met anderen in dat systeem wordt daardoor duidelijk. Door het met duplo poppetjes neer te zetten wordt snel inzichtelijk waar belemmeringen zitten en waarom iemand vervalt in bepaald gedrag dat hem belemmert in zijn ontwikkeling en groei. Het laat tevens niet alleen belemmeringen en coping strategieën zien maar geeft ook zicht op je eigen kwaliteiten en behoeften. Beeldtaal is een hele prettige en visuele manier van werken voor jong en oud. Je ervaart in een korte tijd een betekenisvol inzicht in "hoe het precies zit". 

Cognitieve Gedragstherapie

Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van gedrag. Hoe je je gedraagt bepaalt voor een groot deel hoe je je voelt. In cognitieve gedragstherapie onderzoek je samen of de wijze van denken wel klopt met de werkelijkheid. RET ( rationele emotieve therapie) is hier een mooi voorbeeld van. Wanneer blijkt dat je bijvoorbeeld geneigd bent om negatief te denken (faalangst, ik kan het toch niet..) wordt uitgezocht welke manier van denken passender is. Bij het uitwerken van meer realistische, vaak positievere gedachten wordt er gebruik gemaakt van specifieke cognitieve uitdaagtechnieken en huiswerkoefeningen. De toekomst is hierbij belangrijker dan het verleden. 

Verbindend Gezag en geweldloosverzet

Middels deze methodiek krijgen ouders handvatten in het omgaan met ongewenst, destructief en grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren. Wanneer kinderen de baas in huis worden en ouders/verzorgers zich machteloos voelen kan de houding van Verbindend Gezag en de interventies van Geweldloos verzet helpen om negatieve patronen te doorbreken.  Je leert als ouder actieve weerstand te bieden tegen problematisch gedrag en het vermijden van escalatie. Dit allemaal vanuit contact, de relatie. 

Hypnotherapie

Hypnose/trance is een toestand van een verhoogd niveau van bewustzijn. Kinderen hebben het vermogen om fantasie en realiteit met elkaar te vermengen en reageren hierdoor meestal goed op verbeeldingstechnieken. Het doel van Hypnotherapie is altijd om het kind te leren dat hijzelf kan bepalen hoe te reageren op situaties en hoe om te gaan met situaties. Het kind wordt gestimuleerd om oplossingen te zoeken voor situaties waar hij niet tevreden over is. Hij krijgt suggesties om hulpbronnen in zichzelf te ontdekken en te gebruiken voor zelfcontrole op dat wat hij moeilijk vindt. 

Rouwtherapie bij Kinderen

Wanneer kinderen met een verlies te maken krijgen is het voor ouders en omgeving vaak lastig om in te schatten wat het kind nodig heeft. Kinderen rouwen anders dan volwassen en laten soms afwijkende signalen in hun gedrag zien. Het doel is om een kind een normaal rouwproces te laten doorlopen. Er is aandacht voor elke fase van het rouwproces en die is voor iedereen anders. Dit geeft kinderen de ruimte hun gevoel een plek te geven en om te leren gaan met het verlies. 

bottom of page