top of page

Privacy policy website

De privacy policy voor bezoekers, geldt voor iedereen die de website www.marikelelarge.nl bezoekt. 

1. BEHEER.

De website www.marikelelarge.nl staat onder beheer van Praktijk Marike le Large de contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website. 

2. GEGEVENS VAN BEZOEKERS.

a. Sommige gegevens die voortkomen uit een of meer bezoeken aan Praktijk Marike le Large worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. 

b. Praktijk Marike le Large zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.  

3. COOKIES

Praktijk Marike le Large maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina´s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In een cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van een bezoeker. Daardoor kan Praktijk Marike le Large de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies om gegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. 

4. VRAGEN.

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy policy terecht bij praktijk Marike le Large, de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze privacy policy. 

5. DISCLAMER.

Praktijk Marike le Large is gerechtigd de inhoud van de privacy policyte wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijzingen op de website is daarvoor afdoende. 

6. BESTELLINGEN.

De privacy Policy geldt (ook) voor iedereen die een bestelling plaatst bij praktijk Marike le Large.

7. GEGEVENS DIE DOOR DE KLANT VERSTREKT WORDEN.

Praktijk Marike le Large kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken±

a. Het verwerken van de bestelling.

b. Het sturen van een of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan. 

c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan praktijk Marike le Large denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant. 

d. Gegevens verstrekken aan derden. Gegevens die door de klant aan Marike le Large zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier een uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. 

 

8. BEVEILIGING 

De gegevens die de klant aan praktijk Marike le Large verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

 

9. AANPASSING VAN KLANTGEGEVENS

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Praktijk Marike le Large kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Praktijk Marike le Large voorgeschreven wijze door te geven  en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd. 

bottom of page